In 1994 ben ik begonnen als zelfstandig grafisch vormgever. Na een opleiding tot grafisch vakman die ik in 1989 heb afgerond heb ik eerst bij een aantal bureau's ervaring opgedaan als dtp-er en in 1994 deed zich de mogelijkheid voor om als freelancer verder te gaan en die heb ik met beide handen aangegrepen. Ik heb in de loop der jaren voor verschillende reclamebureau's in het Noorden gewerkt en daarnaast een eigen klantenbestand opgebouwd waar ik het hele traject van concept tot uitvoering onder handen heb gehad. De klanten kwamen uit het MKB, maar ook instellingen, overheid en kunstorganisaties. Vanaf 2016 heeft de focus meer gelegen op theater en beeldende kunst, maar sinds 2020 ben ik weer met enorm veel energie mijn grafische kwaliteiten aan het benutten voor MKB en bureau's. Bijgaand voorbeelden van werk wat ik in de loop der jaren gemaakt heb.
In 1994 I started as an independent graphic designer. After a training as a graphic professional that I completed in 1989, I first gained experience as a dtp-er at a number of agencies and in 1994 the opportunity arose to continue as a freelancer and I seized it with both hands. Over the years I have worked for various advertising agencies in the North and also built up my own customer base where I handled the entire process from concept to implementation. The clients came from SMEs, but also institutions, government and art organizations. 
From 2016, the focus has been more on theater and visual arts, but since 2020 I have been using my graphic qualities again with enormous energy for SMEs and agencies. Attached examples of work that I have made over the years.
vormgeving.
© RUDI. vormgeving, kunst & theater
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram