welkom.
Samen met Sake Hijlkema, muzikant, muziektherapeut en vakdocent vorm ik de Kompanen, voor schilderperformances en theaterprojecten. Kijk maar eens op :
www.de-kompanen.nl
En voor het theaterproject "Pijnlijke Melodie" wat wij vanuit de Kompanen zijn opgestart zoeken wij nog actieve senioren. Theaterervaring niet verplicht, enthousiasme en een eigen mening wel. Kijk maar eens op:
www.de-kompanen.nl/project-pijnlijke-melodie/
Creativiteit is de verbindende factor in al mijn activiteiten. Ik houd mij voornamelijk bezig met grafische vormgeving, beeldende kunst en theater maken. In al deze activiteiten wordt mijn creativiteit telkens weer op een andere manier aangesproken.
Creativity is the connecting factor (line) in all my activities. I am mainly involved in graphic design, visual art and theater making. In all these activities my creativity is addressed in a different way each time.
vormgeving.
Ik werk al meer dan 25 jaar als zelfstandig vormgever/dtp-er voor reclamebureau's maar ook voor eigen klanten in het MKB. Voornamelijk in Noord-Nederland maar ook daarbuiten.
I have been working for more than 25 years as an independent designer / desktop publisher for advertising agencies but also for my own clients in the SME sector. Mainly in the Northern part of the Netherlands, but also abroad.
kunst.
Al heel mijn leven houd ik mij bezig met tekenen, schilderen, knippen, plakken en noem maar op. De laatste 20 jaar noem ik mijzelf ook professioneel beeldend kunstenaar.
All my life I have been busy drawing, painting, cutting, pasting, you name it. For the past 20 years I have also called myself a professional visual artist.
theater.
Sinds 2016 ben ik ook actief als theatermaker. Na de opleiding 'regisseur in het amateurtoneel' van Keunstwurk heb ik verschillende regieprojecten gedaan maar ook zelf producties gemaakt.
Since 2016 I have also been active as a theater maker. After ‘Keunstwurk's’ training as ‘director in the amateur theater' I initiated various directing projects but also created my own productions.
© RUDI. vormgeving, kunst & theater
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram