theater.
Sinds 2015 houd ik mij ook bezig met regisseren. In 2016 ben ik begonnen met de kaderopleiding regie (R16) van Keunstwurk. In maart 2017 heb ik -samen met Sake Hijlkema, Luuk Eisema en Esthter Kamminga een voorstelling gemaakt met bewoners, vrijwilligers en werknemers van twee verzorgingstehuizen in Sneek. Mijn aandeel was een stuk theater met twee bewoners, een vrijwilliger en een werknemer. Vanuit de verhalen die de spelers aanbrachten heb ik een toneelstuk van ruim 15 minuten gemaakt. In augustus 2019 ben ik met een voorstelling ter ere van het 10-jarig bestaan van Zorgboederij de Ripen afgestudeerd van de opleiding. Winterseizoen 2018/2019 heb ik in Marsum het stuk 'Útstappe', geregisseerd en in Waskemar het stuk 'Fan hûs en hiem'. Winterseizoen 2019/2020 heb ik het stuk 'de blost fan Bùtenpost' geregisseerd.

Verder ben ik met plannen bezig om het succes van 'Circus de Ripen' om te zetten in een concept dat ik vervolgens bij andere zorginstellingen kan gaan aanbieden. De voorstelling leent zich bij uitstek om dit te gaan doen de basis van het verhaal (het circusgebeuren) blijft hetzelfde en de cliënten/bewoners van de zorginstelling gaan dan de invulling van de verschillende acts realiseren. Deze plannen staan uiteraard even in de ijskast door de Corona-maatregelen.

Bijgaand een tweetal linkjes naar de eerste twee regieprojecten
die ik voor OKK Marsum gedaan heb.
Since 2015 I have been directing. In 2016 I started the management training course (R16) at ‘Keunstwurk’. In March 2017, together with Sake Hijlkema, Luuk Eisema and Esther Kamminga, I created a performance with residents, volunteers and employees of two nursing homes in the town of Sneek. My share included a piece of theater with two residents, a volunteer and an employee. From the stories the players presented, I made a play of over 15 minutes. In August 2019 I graduated with a performance in honor of the 10th anniversary of ‘Zorgboederij de Ripen’. In the 2018/2019 winter season, I directed the piece 'Útstappe' in the town of Marsum and the piece 'Fan hûs en hiem' in the town of Waskemar. In the 2019/2020 winter season, I directed the piece 'de blost fan Bùtenpost'.

I am also working on plans to convert the success of 'Circus de Ripen' into a concept that I can offer to other healthcare institutions. The performance is ideally suited for this, the basics of the story (the circus happening) remains the same and the clients / residents of the care-institution will then create the interpretation of these various acts. The plans are of course on the shelf for a while due to the Covid pandemic.

Enclosed are two links to the first two directing projects I did for ‘OKK Marsum’.
© RUDI. vormgeving, kunst & theater
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram